قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت ویزیت فوری (تحویل ۲ روز) کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
# کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ وجه قیمت (تومان)
۱ ویزیت فوری (تحویل 2 روز) ۵۸×۹۰ mm سلفون مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۲۵۰,۰۰۰
۲ ویزیت فوری (تحویل 2 روز) ۵۸×۹۰ mm سلفون براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۲۵۰,۰۰۰
۳ ویزیت فوری (تحویل 2 روز) ۵۸×۹۰ mm لمینت مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۴۸۰,۰۰۰
۴ ویزیت فوری (تحویل 2 روز) ۵۸×۹۰ mm لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۳۸۰,۰۰۰