درباره ما

در عصرحاضر كه انفجار اطلاعات نام گرفته، دو پديده پيش از هر چيز، مورد توجه قرار گرفته است: جهاني شدن و دهكده جهاني! جهاني شدن: ‌به اين مفهوم است كه هم به درهم فشردن شدنِ جهان و نيز تراكم آگاهي نسبت به آن به عنوان يك كل، دلالت دارد. دهكده جهاني: ‌به اين معناست كه وسايل ارتباط جمعي (مثل تلويزيون، راديو، مطبوعات، بانكهاي اطلاعاتي و...) شيوه‌هاي زندگي را عوض كرده‌اند و جهان پهناور ما اكنون به دهكده‌اي بزرگ تبديل شده كه افكار و اعمال افراد و جمعيت‌ها در آن از نظر يكديگر،‌ پنهان نيست و تبادل افكار، اطلاعات،‌ علوم،‌ فنون، هنرها سفارش‌دهندگان و تمامي دوستان بگذاريم.

021 66971578

info@asretabligh.com

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42