قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
# کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ وجه قیمت (تومان)
۱ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm سلفون براق ۲رو دورگرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۲۵۰,۰۰۰
۲ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm لمینت مات ۲رو دورگرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۴۵۰,۰۰۰
۳ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm لمینت براق ۲رو دورگرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۳۵۰,۰۰۰
۴ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm لمینت برجسته طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۳۵۵,۰۰۰
۵ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm سلفون مات مخمل ۲رو دورگرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۴۳۰,۰۰۰
۶ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm سلفون مات مخمل ۲رو دورگرد طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۵۹۰,۰۰۰
۷ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm سلفون مات مخمل ۲رو دورگرد موضعی۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۴۵۰,۰۰۰
۸ کارت ویزیت فانتزی ۵۸×۹۰ mm سلفون مات ۲رو دورگرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۱۷۸,۰۰۰