قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت کارت ویزیت کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
# کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ وجه قیمت (تومان)
۱ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm گلاسه UV۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۱ رو ۱۵۵,۰۰۰
۲ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm گلاسه UV۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۱۷۵,۰۰۰
۳ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm سلفون براق۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۱ رو ۱۶۵,۰۰۰
۴ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm سلفون براق۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۱۸۵,۰۰۰
۵ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm سلفون مات۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۱ رو ۱۶۵,۰۰۰
۶ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm سلفون مات۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۱۸۵,۰۰۰
۷ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm کتان امباس۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۱ رو ۲۰۰,۰۰۰
۸ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm کتان امباس۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۲۲۰,۰۰۰
۹ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm کتان آلمان۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۱ رو ۲۸۰,۰۰۰
۱۰ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm کتان آلمان۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد ۲ رو ۳۰۵,۰۰۰