چاپ کارت ویزیت دیجیتال


چاپ کارت ویزیت از پرکاربردترین اوراق اداری محسوب می‌شود، با توجه به اهمیت کارت ویزیت در ارتباطات کاری و حرفه‌ای، نداشتن کارت ویزیت یک ضعف محسوب می‌شود. از این رو داشتن یک کارت ویزیت با کیفیت و زیبا می‌تواند تاثیر بسزایی در روابط کاری و اجتماعی شما داشته باشد. تفاوت زمان چاپ کارت ویزیت دیجیتال و افست مهمترین دلیل چاپ کارت ویزیت در قالب دیجیتال شاید اختلاف زیاد زمانی با افست باشد، زیرا در چاپ دیجیتال صرف کمترین زمان ممکن (حتی چند ساعت) می‌شود کارت ویزیت شخصی یا تجاری داشت، که این امر به افرادی که در زمان محدودی دارند کمک بسزایی می‌کند که در چاپ افست این مقدار زمان صرف شده بسیار متفاوت بیشتر خواهد بود که در بعضی موارد زمان دریافت کارت ویزیت در افست بین 5 تا 20 روز کاری بر اساس نوع کار و جنس کاغذ زمان متغیر خواهد بود. با توجه به گران بودن هزینه در چاپ کارت ویزیت دیجیتال نسبت به افست، توصیه‌ی ما به شما در عصر تبلیغ این است که تنها در صورتی که زمان بسیار محدودی برای تهیه کارت ویزیت دارید و یا فقط تعداد کمتری نبست به تعداد چاپ افست (حداقل 1000 عدد) دارید از چاپ کارت ویزیت دیجیتال استفاده کنید. ما در عصر تبلیغ همراه شما هستیم تا کارت ویزیت‌های شما را چه در قالب کارت ویزیت دیجیتال و چه بصورت افست برای شما با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین زمان چاپ و به تحویل دهیم.

کارت ویزیت گلاسه

چاپ کارت ویزیت از پرکاربردترین اوراق اداری محسوب می‌شود، با توجه به اهمیت کارت ویزیت در ارتباطات کاری و حرفه ای، نداشتن کارت ویزیت یک ضعف محسوب می‌شود. از این رو داشتن یک کارت ویزیت با کیفیت و زیبا می‌تواند تاثیر بسزایی در روابط کاری و اجتماعی شما داشته باشد. تفاوت زمان چاپ کارت ویزیت دیجیتال و افست مهمترین دلیل چاپ کارت ویزیت در قالب دیجیتال شاید اختلاف زیاد زمانی با افست باشد، زیرا در چاپ دیجیتال صرف کمترین زمان ممکن (حتی چند ساعت) می‌شود کارت ویزیت شخصی یا تجاری داشت، که این امر به افرادی که در زمان محدودی دارند کمک بسزایی می‌کند که در چاپ افست این مقدار زمان صرف شده بسیار متفاوت بیشتر خواهد بود که در بعضی موارد زمان دریافت کارت ویزیت در افست بین 5 تا 20 روز کاری بر اساس نوع کار و جنس کاغذ زمان متغیر خواهد بود. با توجه به گران بودن هزینه در چاپ کارت ویزیت دیجیتال نسبت به افست، توصیه‌ی ما به شما در عصر تبلیغ این است که تنها در صورتی که زمان بسیار محدودی برای تهیه کارت ویزیت دارید و یا فقط تعداد کمتری نبست به تعداد چاپ افست ( حداقل 1000 عدد) دارید از چاپ کارت ویزیت دیجیتال استفاده کنید. ما در عصر تبلیغ همراه شما هستیم تا کارت ویزیت‌های شما را چه در قالب کارت ویزیت دیجیتال و چه بصورت افست برای شما با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین زمان چاپ و به تحویل دهیم.

لیست قیمت
محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۴۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۶۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۸۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۶۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۷۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۸۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت گلاسه نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال)
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
۵۰
۱ ۱۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
۵۰
۱ ۱۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت گلاسه کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال


کارت ویزیت لمینت

چاپ کارت ویزیت از پرکاربردترین اوراق اداری محسوب می‌شود، با توجه به اهمیت کارت ویزیت در ارتباطات کاری و حرفه ای، نداشتن کارت ویزیت یک ضعف محسوب می‌شود. از این رو داشتن یک کارت ویزیت با کیفیت و زیبا می‌تواند تاثیر بسزایی در روابط کاری و اجتماعی شما داشته باشد. تفاوت زمان چاپ کارت ویزیت دیجیتال و افست مهمترین دلیل چاپ کارت ویزیت در قالب دیجیتال شاید اختلاف زیاد زمانی با افست باشد، زیرا در چاپ دیجیتال صرف کمترین زمان ممکن (حتی چند ساعت) می‌شود کارت ویزیت شخصی یا تجاری داشت، که این امر به افرادی که در زمان محدودی دارند کمک بسزایی می‌کند که در چاپ افست این مقدار زمان صرف شده بسیار متفاوت بیشتر خواهد بود که در بعضی موارد زمان دریافت کارت ویزیت در افست بین 5 تا 20 روز کاری بر اساس نوع کار و جنس کاغذ زمان متغیر خواهد بود. با توجه به گران بودن هزینه در چاپ کارت ویزیت دیجیتال نسبت به افست، توصیه‌ی ما به شما در عصر تبلیغ این است که تنها در صورتی که زمان بسیار محدودی برای تهیه کارت ویزیت دارید و یا فقط تعداد کمتری نبست به تعداد چاپ افست ( حداقل 1000 عدد) دارید از چاپ کارت ویزیت دیجیتال استفاده کنید. ما در عصر تبلیغ همراه شما هستیم تا کارت ویزیت‌های شما را چه در قالب کارت ویزیت دیجیتال و چه بصورت افست برای شما با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین زمان چاپ و به تحویل دهیم.

لیست قیمت
محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۸۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت لمینت نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال)
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۵۰
۱ ۱۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۵۰
۱ ۱۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت لمینت کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال


کارت ویزیت کتان

چاپ کارت ویزیت از پرکاربردترین اوراق اداری محسوب می‌شود، با توجه به اهمیت کارت ویزیت در ارتباطات کاری و حرفه ای، نداشتن کارت ویزیت یک ضعف محسوب می‌شود. از این رو داشتن یک کارت ویزیت با کیفیت و زیبا می‌تواند تاثیر بسزایی در روابط کاری و اجتماعی شما داشته باشد. تفاوت زمان چاپ کارت ویزیت دیجیتال و افست مهمترین دلیل چاپ کارت ویزیت در قالب دیجیتال شاید اختلاف زیاد زمانی با افست باشد، زیرا در چاپ دیجیتال صرف کمترین زمان ممکن (حتی چند ساعت) می‌شود کارت ویزیت شخصی یا تجاری داشت، که این امر به افرادی که در زمان محدودی دارند کمک بسزایی می‌کند که در چاپ افست این مقدار زمان صرف شده بسیار متفاوت بیشتر خواهد بود که در بعضی موارد زمان دریافت کارت ویزیت در افست بین 5 تا 20 روز کاری بر اساس نوع کار و جنس کاغذ زمان متغیر خواهد بود. با توجه به گران بودن هزینه در چاپ کارت ویزیت دیجیتال نسبت به افست، توصیه‌ی ما به شما در عصر تبلیغ این است که تنها در صورتی که زمان بسیار محدودی برای تهیه کارت ویزیت دارید و یا فقط تعداد کمتری نبست به تعداد چاپ افست ( حداقل 1000 عدد) دارید از چاپ کارت ویزیت دیجیتال استفاده کنید. ما در عصر تبلیغ همراه شما هستیم تا کارت ویزیت‌های شما را چه در قالب کارت ویزیت دیجیتال و چه بصورت افست برای شما با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین زمان چاپ و به تحویل دهیم.

لیست قیمت
محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۸۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کارت ویزیت کتان نوع کاغذ کارت ویزیت ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰ - چاپ کارت ویزیت دیجیتال
از تعداد ۱
تا تعداد ۱۰۰
قیمت یک رو (ریال) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت دو رو (ریال) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محصول کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال)
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰
۱ ۱۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰
۱ ۱۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰
۱ ۱۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کارت ویزیت کتان کارت ویزیت - ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰
۱ ۱۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال