لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت برجسته طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۸ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت برجسته طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل طلاکوب۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات مخمل دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com