شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4200250
2كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 500A48090
3كپي و پرينت سياه و سفيد 501 تا 1000A47080
4كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA46070
5كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A3400500
6كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 500A3 160180
7كپي و پرينت سياه و سفيد 501 تا 1000A3140160
8كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA3120140
9كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5100200
10كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 500A56070
11كپي و پرينت سياه و سفيد 501 تا 1000A55060
12كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA54050
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A4400500
2كپي و پرينت رنگی 101 تا 500A4300400
3كپي و پرينت رنگی 501 تا 1000A4200350
4كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالاA4180300
5كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A38001000
6كپي و پرينت رنگی 101 تا 500A3 600800
7كپي و پرينت رنگی 501 تا 1000A3400700
8كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالاA3360600
9كپي و پرينت رنگی1 تا 100 A5200400
10كپي و پرينت رنگی 101 تا 500A5170300
11كپي و پرينت رنگی 501 تا 1000A5150250
12كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالاA5100200
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A4550700
2كپي و پرينت رنگی 101 تا 500A4450600
3كپي و پرينت رنگی 501 تا 1000A4400550
4كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالاA4350500
5كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A3 11001400
6كپي و پرينت رنگی 101 تا 500A39001200
7كپي و پرينت رنگی 501 تا 1000A3 8001100
8كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالاA37001000
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 160 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A4650800
2كپي و پرينت رنگی 160 گرم101 تا 500A4550700
3كپي و پرينت رنگی 160 گرم501 تا 1000A4500650
4كپي و پرينت رنگی 160 گرم1000 برگ به بالاA4450600
5كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A3 13001600
6كپي و پرينت رنگی 160 گرم101 تا 500A311001400
7كپي و پرينت رنگی 160 گرم501 تا 1000A310001300
8كپي و پرينت رنگی 160 گرم1000 برگ به بالاA39001200
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 200 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A4750900
2كپي و پرينت رنگی 200 گرم101 تا 500A4650800
3كپي و پرينت رنگی 200 گرم501 تا 1000A4600750
4كپي و پرينت رنگی 200 گرم1000 برگ به بالاA4550700
5كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A3 15001800
6كپي و پرينت رنگی 200 گرم101 تا 500A313001600
7كپي و پرينت رنگی 200 گرم501 تا 1000A3 12001500
8كپي و پرينت رنگی 200 گرم1000 برگ به بالاA311001400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A48001000
2كپي و پرينت رنگی 250 گرم101 تا 500A4700900
3كپي و پرينت رنگی 250 گرم501 تا 1000A4650850
4كپي و پرينت رنگی 250 گرم1000 برگ به بالاA4600750
5كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A3 16001900
6كپي و پرينت رنگی 250 گرم101 تا 500A314001800
7كپي و پرينت رنگی 250 گرم501 تا 1000A3 13001700
8كپي و پرينت رنگی 250 گرم1000 برگ به بالاA312001500
ليست قيمت پلات کاغذ تحریر چاپ رنگی و سیاه و سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات 42×60200018001400
2چاپ پلات 70×50300025001800
3چاپ پلات 90×60400035002500
4چاپ پلات 70×100500040003000
5چاپ پلات 120×90 600045003500
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات 42×60350030002500
2چاپ پلات 70×50700060005000
3چاپ پلات 90×60900070006000
4چاپ پلات 70×1001000080007000
5چاپ پلات 120×90 1200090008000
6چاپ پلات 170×90 170001400012000
7چاپ پلات 2000×90 200001600014000
ليست قيمت لمینت مات و براق (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1لمینت مات و براق42×60700050004500
2لمینت مات و براق 70×50800060005500
3لمینت مات و براق90×60900070006500
4لمینت مات و براق70×1001000080007500
5لمینت مات و براق120×90 1200090008500
6لمینت مات و براق170×90170001400012000
7لمینت مات و براق2000×90 200001600014000
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی و لمینت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات رنگی و لمینت42×601050080007000
2چاپ پلات رنگی و لمینت70×50150001200010500
3چاپ پلات رنگی و لمینت90×60180001400012500
4چاپ پلات رنگی و لمینت70×100200001600014500
5چاپ پلات رنگی و لمینت120×90 240001800016500
6چاپ پلات رنگی و لمینت170×90340002800024000
7چاپ پلات رنگی و لمینت2000×90 400003200028000
ليست قيمت استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1استند170×90250002000017000
2استند2000*90250002000017000
ليست قيمت پلات چاپ پوستر، لیمنت و استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات رنگی، لمینت و استند170*90590004800041000
2چاپ پلات رنگی، لمینت و استند2000*90650005200045000
ليست قيمت فوم برد (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعادقیمت
1فوم برد42×6010000
2فوم برد70×5010000
3فوم برد90×6020000
4فوم برد70×10020000
ليست قيمت صحافي (كليه قيمتها به تومان مي باشد)
رديفنوع صحافيجنسابعادقيمتتحویل
1صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور ايرانيA4900024 ساعته
2صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور خارجيA41000024 ساعته
3صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور ايرانيA4180003 ساعته
4صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور خارجيA4200003 ساعته
5صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور ايرانيA41600024 ساعته
6صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور خارجيA41700024 ساعته
7صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور ايرانيA4200003 ساعته
8صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور خارجيA4220003 ساعته
9فنري سيميگرد فلزيA43000فوری
تهران - بلوار كشاورز - خيابان 16 آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك 42
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸