شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت ديجيتال سياه و سفيد تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4250400
2كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A4100120
3كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA48090
4كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A3500800
5كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A3 200240
6كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA3160180
7كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5200300
8كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A58090
9كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA56070
10كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A6150200
11كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A64045
12كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA63035
13پرینت کتاب وزیری1000 برگ به بالا17.5×24.5065
14پرینت کتاب رقعی1000 برگ به بالا14.5×21055
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A4450650
2كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA4350550
3كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A39001300
4كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA3 7001100
5كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A5300400
6كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA5200300
7كپي و پرينت رنگی1 تا 100 A6200250
8كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA6100150
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A4600800
2كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA4500700
3كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A312001600
4كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA310001400
5كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A5 350450
6كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA5250350
7كپي و پرينت رنگی 1 تا 100 A6 250350
8كپي و پرينت رنگی 100 برگ به بالاA6150250
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 160 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A48001000
2كپي و پرينت رنگی 160 گرم100 برگ به بالاA4700900
3كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A314001700
4كپي و پرينت رنگی 160 گرم100 برگ به بالاA312001500
5كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A5 450600
6كپي و پرينت رنگی 160 گرم100 برگ به بالاA5350500
7كپي و پرينت رنگی 160 گرم1 تا 100 A6 300350
8كپي و پرينت رنگی 160 گرم100 برگ به بالاA6200250
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 200 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A48501050
2كپي و پرينت رنگی 200 گرم100 برگ به بالاA4750950
3كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A315001800
4كپي و پرينت رنگی 200 گرم100 برگ به بالاA313001600
5كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A5 500650
6كپي و پرينت رنگی 200 گرم100 برگ به بالاA5400550
7كپي و پرينت رنگی 200 گرم1 تا 100 A6 350400
8كپي و پرينت رنگی 200 گرم100 برگ به بالاA6250300
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A49501150
2كپي و پرينت رنگی 250 گرم100 برگ به بالاA48501050
3كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A317001900
4كپي و پرينت رنگی 250 گرم100 برگ به بالاA315001700
5كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A5 550700
6كپي و پرينت رنگی 250 گرم100 برگ به بالاA5450600
7كپي و پرينت رنگی 250 گرم1 تا 100 A6 400450
8كپي و پرينت رنگی 250 گرم100 برگ به بالاA6300350
ليست قيمت پلات کاغذ تحریر چاپ رنگی و سیاه و سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات 42×60200018001400
2چاپ پلات 70×50300025001800
3چاپ پلات 90×60400035002500
4چاپ پلات 70×100500040003000
5چاپ پلات 120×90 600045003500
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات 42×60500030002500
2چاپ پلات 70×50700060005000
3چاپ پلات 90×60900070006000
4چاپ پلات 70×1001000080007000
5چاپ پلات 120×90 1200090008000
6چاپ پلات 170×90 170001400012000
7چاپ پلات 2000×90 200001600014000
ليست قيمت لمینت مات و براق (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1لمینت مات و براق42×60700050004500
2لمینت مات و براق 70×50800060005500
3لمینت مات و براق90×60900070006500
4لمینت مات و براق70×1001000080007500
5لمینت مات و براق120×90 1200090008500
6لمینت مات و براق170×90170001400012000
7لمینت مات و براق2000×90 200001600014000
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی و لمینت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات رنگی و لمینت42×601200080007000
2چاپ پلات رنگی و لمینت70×50170001200010500
3چاپ پلات رنگی و لمینت90×60200001400012500
4چاپ پلات رنگی و لمینت70×100220001600014500
5چاپ پلات رنگی و لمینت120×90 270001800016500
6چاپ پلات رنگی و لمینت170×90350002800024000
7چاپ پلات رنگی و لمینت2000×90 450003200028000
ليست قيمت استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1استند170×90250002000017000
2استند2000*90250002000017000
ليست قيمت پلات چاپ پوستر، لیمنت و استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعاد1 تا 10 عدد11 تا 30 عدد30عدد به بالا
1چاپ پلات رنگی، لمینت و استند170*90590004800041000
2چاپ پلات رنگی، لمینت و استند2000*90650005200045000
ليست قيمت فوم برد (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنسابعادقیمت
1فوم برد42×6010000
2فوم برد70×5010000
3فوم برد90×6020000
4فوم برد70×10020000
ليست قيمت صحافي (كليه قيمتها به تومان مي باشد)
رديفنوع صحافيجنسابعادقيمتتحویل
1صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور ايرانيA4900024 ساعته
2صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور خارجيA41000024 ساعته
3صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور ايرانيA4180003 ساعته
4صحافی پایان نامه گالینگور یکرو طلاکوبكالينگور خارجيA4200003 ساعته
5صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور ايرانيA41600024 ساعته
6صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور خارجيA41700024 ساعته
7صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور ايرانيA4200003 ساعته
8صحافی پایان نامه گالینگور دورو طلاکوبكالينگور خارجيA4220003 ساعته
9فنري سيميگرد فلزيA43500فوری
تهران - بلوار كشاورز - خيابان ۱۶ آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك ۴۲
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com