شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت کارت ويزيت 1 تا 2 روز کاری(كليه قيمتها به تومان مي باشد).
دریافت سفارش برای فرم های 2 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت سلفون مات10004.8×8.535000450001تا 2 روز کاری
2کارت ویزیت سلفون براق10004.8×8.535000450001تا 2 روز کاری
3کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد10006×9-----600001تا 2 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد10006×9-----600001تا 2 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت گلاسه UV100048×8518000200004 الی 5 روز كاري
2کارت ویزیت سلفون براق100048×8520000250004 الی 5 روز كاري
3کارت ویزیت سلفون مات100048×8520000250004 الی 5 روز كاري
4کارت ویزیت کتان امباس100048×8525000300004 الی 5 روز كاري
5کارت ویزیت کتان آلمان100048×8530000350004 الی 5 روز كاري
6کارت ویزیت سلفون مات مخملی100048×85450005000015 روز کاری
7 لیبل قطع ویزیت100048×8522000-----4 الی 5 روز كاري
8 لیبل با روکش سلفون براق100048×8525000-----4 الی 5 روز كاري
9 لیبل سی دی1000122×122150000-----15 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت فانتزي (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت لمينت براق 100058×90----900004 الی 5 روزکاری
2کارت ویزیت لمينت مات100058×90----1000004 الی 5 روزکاری
3کارت ویزیت لمينت برجسته بزرگ100058×90----700004 الی 5 روزکاری
4کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک100050×60----500009 روز كاري
5کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی100048×85----550009 روز كاري
6کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی100048×85----5500012 روز کاری
7کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی100048×85----7000012 روز کاری
8کارت ویزیت لمینت براق مربع100055×55----5000012 روز کاری
9کارت ویزیت لمینت مات مربع100055×55----6000012 روز کاری
10کارت ویزیت لمینت براق طرح موج100060×90----6000012 روز کاری
11کارت ویزیت لمینت مات طرح موج100060×90----8000012 روز کاری
12کارت ویزیت سلفون مات دورو طلاکوب100060×90----8500012 روز کاری
13کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب100060×90----11000015 روز كاري
14کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک100056×59----7000015 روز كاري
15کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد100060×90----8000017 روز كاري
16کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل طلاکوب100060×90----13500012 روز کاری
17کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد موضعی100060×90----10000017 روز كاري
18کارت ویزیت آهن ربایی100060×90----25000020 روز كاري
19کارت ویزیت آهن ربایی با قالب دلخواه100060×90----30000020 روز كاري
20کارت ویزیت طلا کارت لمینت براق 100060×90----13000025 روز كاري
21کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات100060×90----14000025 روز كاري
22کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون50058×88----1500004 الی 5 روزکاری
23کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون100058×88----2200004 الی 5 روزکاری
ليست قيمت فرم های عمومی تحریر 80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر80 گرم A41000290×2001350001750004الی 5 روز کاری
2تراکت تحریر80 گرم A42000290×2001750002200004الی 5 روز کاری
3تراکت تحریر80 گرم A45000290×2002650002950004الی 5 روز کاری
4تراکت تحریر80 گرم A51000145×200950001050004الی 5 روز کاری
5تراکت تحریر80 گرم A52000145×2001200001400004الی 5 روز کاری
6تراکت تحریر80 گرم A55000145×2001500001650004الی 5 روز کاری
7تراکت تحریر80 گرمA6 1000100×14555000750004الی 5 روز کاری
8تراکت تحریر80 گرمA6 2000100×14575000850004الی 5 روز کاری
9تراکت تحریر80 گرم A65000100×145950001100004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي تحرير 80 گرم سایز واقعی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر80 گرم A41000297×2101750002350004الی 5 روز کاری
2تراکت تحریر80 گرم A42000297×2102150002650004الی 5 روز کاری
3تراکت تحریر80 گرم A45000297×2103100003600004الی 5 روز کاری
4تراکت تحریر80 گرم A51000148×2101100001350004الی 5 روز کاری
5تراکت تحریر80 گرم A52000148×2101350001650004الی 5 روز کاری
6تراکت تحریر80 گرم A55000148×2101800002100004الی 5 روز کاری
7تراکت تحریر80 گرمA6 1000105×14870000950004الی 5 روز کاری
8تراکت تحریر80 گرمA6 2000105×148900001100004الی 5 روز کاری
9تراکت تحریر80 گرم A65000105×1481200001350004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت گلاسه 135گرم A41000290×2001550001950004الی 5 روز کاری
2تراکت گلاسه 135گرم A42000290×2001850002150004الی 5 روز کاری
3تراکت گلاسه 135گرم A45000290×2002900003300004الی 5 روز کاری
4تراکت گلاسه 135گرم A51000145×2001050001250004الی 5 روز کاری
5تراکت گلاسه 135گرم A52000145×2001250001450004الی 5 روز کاری
6تراکت گلاسه 135گرم A55000145×2001850002300004الی 5 روز کاری
7تراکت گلاسه 135گرم A61000100×145850001050004الی 5 روز کاری
8تراکت گلاسه 135گرم A62000100×145950001250004الی 5 روز کاری
9تراکت گلاسه 135گرم A65000100×1451150001550004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي تحریر 100 گرم و کتان 120 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1سربرگ کتان A4 1000297×2102200002550007 الی 10 روز کاری
2سربرگ کتان A5 1000148×2101450001750007 الی 10 روز کاری
3سربرگ تحریر A41000297×2101800002300007 الی 10 روز کاری
4سربرگ تحریر A51000145×2001650001850007 الی 10 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه135 گرم و تحریر80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
دریافت سفارش برای فرم های 2 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر 80 گرم A42000290×2002400002750001تا 2 روز کاری
2تراکت تحریر 80 گرم A52000145×2001700001900001تا 2 روز کاری
3تراکت تحریر 80 گرم A62000100×1451350001450001تا 2 روز کاری
4سربرگ تحریر 80 گرم A4 (سایز واقعی)2000297×2102650003300001تا 2 روز کاری
5سربرگ تحریر 80 گرم A5 (سایز واقعی)2000148×2101850002150001تا 2 روز کاری
6سربرگ تحریر 80 گرم A6 (سایز واقعی)2000105×1481450001600001تا 2 روز کاری
7تراکت گلاسه 135 گرم A42000290×2002750002950001تا 2 روز کاری
8تراکت گلاسه 135 گرم A52000145×2001850001950001تا 2 روز کاری
9تراکت گلاسه 135 گرم A62000100×1451450001500001تا 2 روز کاری
تهران - بلوار كشاورز - خيابان 16 آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك 42
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸