شما اینجا هستید : خانه / تخفيف روز

فرصت باقی مانده تا تخفیف امروز:
فرم کارت ویزیت فوری
فرم کارت ویزیت تحویل 1 تا 2 روز کاری : کارت ویزیت سلفون مات 4.8*8.5 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 1000

450,000 ریال  320,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت فوری
فرم کارت ویزیت تحویل 1 تا 2 روز کاری : کارت ویزیت سلفون مات 4.8*8.5 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 1000

450,000 ریال  420,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A4 سایز واقعی 210*297 mmنوع سفارش : 1 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

2,650,000 ریال  2,500,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A4 سایز واقعی 210*297 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

3,300,000 ریال  3,150,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A5 سایز واقعی 148*210 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

2,150,000 ریال  1,600,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A5 سایز واقعی 148*210 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

2,150,000 ریال  2,000,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A6 سایز واقعی 105*148 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

1,600,000 ریال  1,300,000 ریال

سفارش

فرم سربرگ، تراکت فوری
فرم سربرگ، تراکت تحویل 1 تا 2 روز کاری : سربرگ تحریر 80 گرمی A6 سایز واقعی 105*148 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 2000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

1,600,000 ریال  1,450,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت گلاسه UV ابعاد 48*85 mmنوع سفارش : 1 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 1000

180,000 ریال  160,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت گلاسه UV ابعاد 48*85 mmنوع سفارش : 1 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 1000

180,000 ریال  160,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت سلفون مات ابعاد 48*85 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

250,000 ریال  230,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت کتان آلمان ابعاد 48*85 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

350,000 ریال  28,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت کتان آلمان ابعاد 48*85 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

350,000 ریال  320,000 ریال

سفارش

فرم کارت ویزیت
فرم کارت ویزیت تحویل 4 تا 5 روز کاری : کارت ویزیت لمینت مات ابعاد 60*90 mmنوع سفارش : 2 روتیراژ : 1000 عدد

حداقل مجموع سفارش : 1

حداکثر مجموع سفارش : 100

1,000,000 ریال  950,000 ریال

سفارش

تهران - بلوار كشاورز - خيابان 16 آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك 42
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸