چاپ بروشور

بروشور کتابچه ای چند چند لتی ( دارای چند خط تا) است که برای آموزش استفاده از کالا و خدمات از طرف تولید کنندگان و یا کسانی که میخواهند جنسی را به مشتری معرفی کنند تولید و چاپ می شود. بروشور را اغلب برای راهنمایی بهتر مشتری برای استفاده از کالا استفاده می شود .بروشورها جنبه تبلیغاتی خیلی کمتری نسبت کاتالوگ ها دارند در عصر تبلیغ با استفاده از بهترین دستگاه های چاپ و خط تا زن آماده تهیه کردن بروشور های شما در اسرع وقت و با بهترین کیفیت هستیم.

ثبت سفارش

قیمت :

۰ ریال

مشخصات سفارش :

تهران بلوار کشاورز
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com