شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت چاپ ديجيتال (پرینت سياه و سفيد) تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A37501000
2چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A3 400500
3چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA3360450
4چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4500750
5چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A4200250
6چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA4185200
7چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5250375
8چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A5100125
9چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA575100
10چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A6125200
11چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 11 تا 1000A65065
12چاپ دیجیتال - پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالاA64050
13پرینت کتاب وزیری1000 برگ به بالا17.5×24.50130
14پرینت کتاب رقعی1000 برگ به بالا14.5×210120
ليست قيمت چاپ ديجيتال (پرینت رنگي) تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10 A325003500
2چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 11 تا 100 A317002900
3چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 100 برگ به بالاA316002700
4چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A415002000
5چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 11 تا 100 A48501450
6چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 100 برگ به بالاA48001350
7چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A57501000
8چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 11 تا 100 A5425725
9چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 100 برگ به بالاA5400675
10چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A6400500
11چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 11 تا 100 A6215370
12چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 100 برگ به بالاA6200350
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي (پرینت رنگی) کوتد - گلاسه 150 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10 A330004500
2چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A320003200
3چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA319003100
4چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A420002500
5چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A410001600
6چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA49501550
7چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A510001500
8چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A5500800
9چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA5475775
10چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A6500750
11چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A6250400
12چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA6235375
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي (پرینت رنگی) کوتد - گلاسه 200 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10 A330004500
2چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A326003800
3چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA324003600
4چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A420002500
5چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 11 تا 100 A413001900
6چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA412001800
7چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A510001500
8چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A5650950
9چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA5600900
10چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A6500750
11چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A6325475
12چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA6300450
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي (پرینت رنگی) کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10 A330004500
2چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A328004000
3چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA326003800
4چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A420002500
5چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A414002000
6چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA413001900
7چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A510001500
8چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A57001000
9چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 100 برگ به بالاA5650950
10چاپ دیجیتال - پرينت رنگی 1 تا 10A6500750
11چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A6350500
12چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA6325475
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي - کاغذ لیبل (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10 A3-7000
2چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A3-5000
3چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA3-4600
4چاپ دیجیتال - پرينت رنگی1 تا 10A4-3500
5چاپ دیجیتال - پرينت رنگی11 تا 100 A4-2500
6چاپ دیجیتال - پرينت رنگی100 برگ به بالاA4-2300
تهران - بلوار كشاورز - خيابان ۱۶ آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك ۴۲
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com