شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت ديجيتال سياه و سفيد تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت سياه و سفيد A3 1 تا 10 A3500800
2كپي و پرينت سياه و سفيد A3 11 تا 1000A3 250300
3كپي و پرينت سياه و سفيد A3 1000 برگ به بالاA3200250
4كپي و پرينت سياه و سفيد A4 1 تا 10 A4250400
5كپي و پرينت سياه و سفيد A4 11 تا 1000A4120150
6كپي و پرينت سياه و سفيد A4 1000 برگ به بالاA4100120
7كپي و پرينت سياه و سفيد A5 1 تا 10 A5200300
8كپي و پرينت سياه و سفيد A5 11 تا 1000A58090
9كپي و پرينت سياه و سفيد A5 1000 برگ به بالاA56070
10كپي و پرينت سياه و سفيد A6 1 تا 10 A6150200
11كپي و پرينت سياه و سفيد A6 11 تا 1000A64045
12كپي و پرينت سياه و سفيد A6 1000 برگ به بالاA63035
13پرینت کتاب وزیری1000 برگ به بالا17.5×24.5075
14پرینت کتاب رقعی1000 برگ به بالا14.5×21065
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی A3 تحریر 80 گرم1 تا 100 A310001400
2كپي و پرينت رنگی A3 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA38001200
3كپي و پرينت رنگی A4 تحریر 80 گرم 1 تا 100 A4500700
4كپي و پرينت رنگی A4 تحریر 80 گرم 100 برگ به بالاA4400600
5كپي و پرينت رنگی A5 تحریر 80 گرم 1 تا 100 A5300400
6كپي و پرينت رنگی A5 تحریر 80 گرم 100 برگ به بالاA5200300
7كپي و پرينت رنگی A6 تحریر 80 گرم1 تا 100 A6200250
8كپي و پرينت رنگی A6 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA6100150
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 135 گرم 1 تا 100 A314001900
2كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 135 گرم 100 برگ به بالاA312001700
3كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 135 گرم 1 تا 100 A4700950
4كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 135 گرم 100 برگ به بالاA4600850
5كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 135 گرم 1 تا 100 A5 450550
6كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 135 گرم 100 برگ به بالاA5350450
7كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 135 گرم 1 تا 100 A6 250350
8كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 135 گرم 100 برگ به بالاA6200250
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 150 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 150 گرم 1 تا 100 A318002000
2كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 150 گرم 100 برگ به بالاA316001800
3كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 150 گرم 1 تا 100 A49001100
4كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 150 گرم 100 برگ به بالاA48001000
5كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 150 گرم 1 تا 100 A5 500700
6كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 150 گرم 100 برگ به بالاA5400600
7كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 150 گرم 1 تا 100 A6 350450
8كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 150 گرم 100 برگ به بالاA6250350
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 200 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 200 گرم 1 تا 100 A319002000
2كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 200 گرم 100 برگ به بالاA317001800
3كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 200 گرم 1 تا 100 A49501200
4كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 200 گرم 100 برگ به بالاA48501100
5كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 200 گرم 1 تا 100 A5 600800
6كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 200 گرم 100 برگ به بالاA5500700
7كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 200 گرم 1 تا 100 A6 400500
8كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 200 گرم 100 برگ به بالاA6300400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعداد (برگ)ابعاد1رو2رو
1كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 250 گرم 1 تا 100 A320002200
2كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 250 گرم 100 برگ به بالاA318001900
3كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 250 گرم 1 تا 100 A410501350
4كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 250 گرم 100 برگ به بالاA49501250
5كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 250 گرم 1 تا 100 A5 600750
6كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 250 گرم 100 برگ به بالاA5500650
7كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 250 گرم 1 تا 100 A6 450550
8كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 250 گرم 100 برگ به بالاA6350450
تهران - بلوار كشاورز - خيابان ۱۶ آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك ۴۲
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com