شما اینجا هستید : خانه / محصولاتليست قيمت کارت ويزيت 1 تا 2 روز کاری(كليه قيمتها به تومان مي باشد).
دریافت سفارش برای فرم های 2 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت سلفون مات10004.8×8.560000650001تا 2 روز کاری
2کارت ویزیت سلفون براق10004.8×8.560000650001تا 2 روز کاری
3کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد10006×9-----900001تا 2 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد10006×9-----900001تا 2 روز کاری
5لیبل ویزیتی10004.8×8.5-----700001تا 2 روز کاری
6کارت ویزیت لمینت براق 10006×9-----1700001تا 2 روز کاری
7کارت ویزیت لمینت مات10006×9-----2400001تا 2 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت گلاسه UV100048×8540000450004 الی 5 روز كاري
2کارت ویزیت سلفون براق100048×8545000500004 الی 5 روز كاري
3کارت ویزیت سلفون مات100048×8545000500004 الی 5 روز كاري
4کارت ویزیت کتان امباس100048×8545000500004 الی 5 روز كاري
5کارت ویزیت کتان آلمان100048×8560000700004 الی 5 روز كاري
6کارت ویزیت سلفون مات مخمل100048×8590000100000
7 لیبل قطع ویزیت100048×8560000-----4 الی 5 روز كاري
8 لیبل با روکش سلفون براق100048×8565000-----4 الی 5 روز كاري
9 لیبل سی دی1000122×122385000-----15 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت فانتزي (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1کارت ویزیت لمينت براق 100058×90----1550004 الی 5 روزکاری
2کارت ویزیت لمينت مات100058×90----2000004 الی 5 روزکاری
3کارت ویزیت لمينت برجسته بزرگ100058×90----1500004 الی 5 روزکاری
4کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک100050×60----1350009 روز كاري
5کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی100048×85----1250009 روز كاري
6کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی100048×85----12000012 روز کاری
7کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی100048×85----15500012 روز کاری
8کارت ویزیت لمینت براق مربع100055×55----12500012 روز کاری
9کارت ویزیت لمینت مات مربع100055×55----16500012 روز کاری
10کارت ویزیت لمینت براق طرح موج100060×90----15000012 روز کاری
11کارت ویزیت لمینت مات طرح موج100060×90----15000012 روز کاری
12کارت ویزیت سلفون مات دورو طلاکوب100060×90----17000012 روز کاری
13کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب100060×90----21000015 روز كاري
14کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک100056×59----16000015 روز كاري
15کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد100060×90----15000017 روز كاري
16کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل طلاکوب100060×90----25000012 روز کاری
17کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد موضعی100060×90----17000017 روز كاري
18کارت ویزیت آهن ربایی100060×90----49000020 روز كاري
19کارت ویزیت آهن ربایی با قالب دلخواه100060×90----55000020 روز كاري
20کارت ویزیت طلا کارت لمینت براق 100060×90----28500025 روز كاري
21کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات100060×90----35000025 روز كاري
22کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون50058×88----2900004 الی 5 روزکاری
23کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون100058×88----3950004 الی 5 روزکاری
ليست قيمت فرم های عمومی تحریر 80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر80 گرم A41000290×2001700002150004الی 5 روز کاری
2تراکت تحریر80 گرم A42000290×2002200002700004الی 5 روز کاری
3تراکت تحریر80 گرم A45000290×2003500004100004الی 5 روز کاری
4تراکت تحریر80 گرم A51000145×2001300001500004الی 5 روز کاری
5تراکت تحریر80 گرم A52000145×2001550001800004الی 5 روز کاری
6تراکت تحریر80 گرم A55000145×2002200002500004الی 5 روز کاری
7تراکت تحریر80 گرمA6 1000100×1451050001150004الی 5 روز کاری
8تراکت تحریر80 گرمA6 2000100×1451200001300004الی 5 روز کاری
9تراکت تحریر80 گرم A65000100×1451550001700004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي تحرير 80 گرم سایز واقعی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر80 گرم A41000297×2102100003350004الی 5 روز کاری
2تراکت تحریر80 گرم A42000297×2102650003550004الی 5 روز کاری
3تراکت تحریر80 گرم A45000297×2104150005200004الی 5 روز کاری
4تراکت تحریر80 گرم A51000148×2101450001850004الی 5 روز کاری
5تراکت تحریر80 گرم A52000148×2101750002200004الی 5 روز کاری
6تراکت تحریر80 گرم A55000148×2102550003050004الی 5 روز کاری
7تراکت تحریر80 گرمA6 1000105×1481100001300004الی 5 روز کاری
8تراکت تحریر80 گرمA6 2000105×1481300001550004الی 5 روز کاری
9تراکت تحریر80 گرم A65000105×1481700001950004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت گلاسه 135گرم A41000290×2002350002800004الی 5 روز کاری
2تراکت گلاسه 135گرم A42000290×2003400003900004الی 5 روز کاری
3تراکت گلاسه 135گرم A45000290×200675000740004الی 5 روز کاری
4تراکت گلاسه 135گرم A51000145×2001500001800004الی 5 روز کاری
5تراکت گلاسه 135گرم A52000145×200215000240004الی 5 روز کاری
6تراکت گلاسه 135گرم A55000145×2004000004300004الی 5 روز کاری
7تراکت گلاسه 135گرم A61000100×1451200001300004الی 5 روز کاری
8تراکت گلاسه 135گرم A62000100×1451450001600004الی 5 روز کاری
9تراکت گلاسه 135گرم A65000100×1452600002700004الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي تحریر 100 گرم و کتان 120 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1سربرگ کتان A4 1000297×2103150003650007 الی 10 روز کاری
2سربرگ کتان A5 1000148×2102100002350007 الی 10 روز کاری
3سربرگ تحریر A41000297×2102580003470007 الی 10 روز کاری
4سربرگ تحریر A51000145×2001790002250007 الی 10 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه135 گرم و تحریر80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
دریافت سفارش برای فرم های 2 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
رديفجنستعدادابعاد(mm)1رو2روتحویل
1تراکت تحریر 80 گرم A42000290×2002750003250001تا 2 روز کاری
2تراکت تحریر 80 گرم A52000145×2002050002300001تا 2 روز کاری
3تراکت تحریر 80 گرم A62000100×1451600001800001تا 2 روز کاری
4سربرگ تحریر 80 گرم A4 (سایز واقعی)2000297×2103200004100001تا 2 روز کاری
5سربرگ تحریر 80 گرم A5 (سایز واقعی)2000148×2102250002900001تا 2 روز کاری
6سربرگ تحریر 80 گرم A6 (سایز واقعی)2000105×1481750002000001تا 2 روز کاری
7تراکت گلاسه 135 گرم A42000290×2003950004450001تا 2 روز کاری
8تراکت گلاسه 135 گرم A52000145×2002650002900001تا 2 روز کاری
9تراکت گلاسه 135 گرم A62000100×1451910002050001تا 2 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A52650007تا 10روز کاری
2پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A44130007تا 10روز کاری
3پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت نامه2350007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 2000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A53450007تا 10روز کاری
2پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A45500007تا 10روز کاری
3پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت نامه3000007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 5000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A56500007تا 10روز کاری
2پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A410500007تا 10روز کاری
3پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت نامه5250007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت A53600007تا 10روز کاری
2پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A46050007تا 10روز کاری
3پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفیA46050007تا 10روز کاری
4پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت نامه2850007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 2000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت A55400007تا 10روز کاری
2پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A49500007تا 10روز کاری
3پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیفیA49500007تا 10روز کاری
4پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت نامه4100007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 5000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت A511000007تا 10روز کاری
2پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A419700007تا 10روز کاری
3پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیفیA419700007تا 10روز کاری
4پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت نامه8500007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت کتان 120 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت A53200007تا 10روز کاری
2پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیسه ای A45100007تا 10روز کاری
3پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیفیA45100007تا 10روز کاری
4پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت نامه2750007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر 100 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد1000پاکت A53100007تا 10روز کاری
2پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد1000پاکت کیسه ای A44400007تا 10روز کاری
3پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد1000پاکت کیفیA44400007تا 10روز کاری
4پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد1000پاکت نامه2700007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت A3 کتان 120 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت A3کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیسه ای A38900007تا 10روز کاری
2پاکت A3کتان 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیفی A38900007تا 10روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت A3 تحریر 120 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديفجنستعدادابعاد(mm)قیمت تحویل
1پاکت A3تحریر 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیسه ای A38500007تا 10روز کاری
2پاکت A3تحریر 120 گرم 1000 عدد1000پاکت کیفی A38500007تا 10روز کاری
تهران - بلوار كشاورز - خيابان ۱۶ آذر - بين بهنام و پارسي - پلاك ۴۲
۰۲۱-۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com